Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu jest szkołą publiczną.

Organem prowadzącym  jest Minister Kultury  i Dziedzictwa Narodowego RP, a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Centrum Edukacji  Artystycznej z siedzibą w Warszawie.

W Polsce funkcjonują 302  podobne szkoły, a  w naszym województwie  15.

Kształcenie w szkole odbywa się na dwóch poziomach:
- w cyklu 6 - letnim (dla dzieci w wieku 5 - 10 lat) oraz
- w cyklu 4 - letnim (dla młodzieży w wieku 8 - 16 lat).

PSM I stopnia jest szkołą umuzykalniającą, rozwijającą zdolności i zainteresowania muzyczne uczniów i przygotowującą ich do świadomego uczestniczenia w życiu muzycznym. Nie daje żadnych uprawnień zawodowych. Jej absolwenci, po zdaniu egzaminów wstępnych,  mogą kontynuować naukę w szkołach II stopnia, które są szkołami zawodowymi.
Najbliższe szkoły muzyczne II stopnia znajdują się w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Koszalinie, Szczecinku.

Zajęcia w szkole odbywają się w trybie popołudniowym do godz. 20.00, od poniedziałku do piątku  (w zależności od rozkładu zajęć 2, 3, 4 lub 5 razy w tygodniu).

Kształcenie jest nieodpłatne  (rodzice wspomagają fundusz Rady Rodziców).

Proces nauki w szkole jest oparty na podstawach programowych opracowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Głównym przedmiotem nauczania w szkole muzycznej jest nauka gry na instrumencie.  Jest to podstawowy element wykształcenia muzycznego pozwalający na określenie przydatności absolwenta do dalszego kształcenia na wyższych szczeblach. Nauka gry na instrumencie przygotowuje także do muzykowania zespołowego i czynnego uczestnictwa w życiu muzycznym. Ponadto uczniowie przygotowywani są do: koncertów, popisów, przesłuchań, egzaminów oraz przeglądów przedmiotowych, szkolnych, regionalnych i ogólnopolskich.

Zajęcia nauki gry na różnych instrumentach – akordeonie, flecie, fortepianie, gitarze, klarnecie, saksofonie i skrzypcach  odbywają się dwa razy w tygodniu i są indywidualne, czyli w układzie jeden uczeń – jeden nauczyciel.  Wysoki poziom kształcenia potwierdzają sukcesy uczniów na konkursach i przesłuchaniach.

W formie zajęć grupowych (grupy do 16 uczniów) prowadzone są zajęcia z kształcenia słuchu ( 2 razy w tygodniu), rytmiki i audycji muzycznych (raz w tygodniu).

Oprócz zajęć indywidualnych i ogólnomuzycznych uczniowie naszej szkoły mają możliwość wspólnego muzykowania w ramach chórów dziecięcych oraz  zespołów  kameralnych.
Szkoła daje wiele koncertów dla mieszkańców i  gości Świnoujścia. Oprawa muzyczna miejskich  i środowiskowych  świąt  jest często dziełem uczniów  PSM.

Nie do przecenienia jest edukacyjna i propagatorska rola koncertów dla  dzieci ze szkół ogólnokształcących i przedszkoli organizowanych od lat przez uczniów i pedagogów PSM.

W szkole funkcjonuje wypożyczalnia instrumentów muzycznych.  Jest również możliwość wypożyczenia pomocy szkolnych (podręczniki, nuty) w bibliotece szkolnej .

 

 

 

Instrumenty muzyczne


w tym perkusyjne


na potrzeby wczesnoszkolne

zostały

 

Dofinansowane ze środków


Ministra Kultury i Dziedzictwa


Narodowego”.

 

 

 

 

 

 

 

 

_

 

SZANOWNI  RODZICEUPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE DYREKTOR


PSM I STOPNIA W ŚWINOUJŚCIU PRZYJMUJE


INTERESANTÓW W TERMINACH:


PONIEDZIAŁEK  godz. 11.00 – 12.00


PIĄTEK  godz. 16.00 – 16.45.


_

 

 

SZANOWNI  UCZNIOWIE  I  RODZICE


uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym


2014/2015

 

dniami dodatkowo wolnymi od zajęć

 

dydaktyczno – wychowawczych będą:

 

 

02 stycznia 2015 (pt), 09 stycznia 2015 (pt),


02 czerwca 2015 (wt), 19 czerwca 2015 (wt).


Zimowa przerwa świąteczna: 22 – 31 grudnia 2014 r.

 

Ferie zimowe: 19 stycznia – 1 lutego 2015 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna: 2 – 7 kwietnia 2015 r.

 

 

WAKACJE od 27 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.

_

 

SZANOWNI  RODZICE

KANDYDATÓW DO KLASY I  

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

w Świnoujściu


W związku z rekrutacją do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego i klasy pierwszej cyklu czteroletniego na  rok szkolny 2015/2016

 uprzejmie informujemy, że:


1) wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej należy składać w sekretariacie Szkoły do dnia 28 maja 2015 roku;

 

2) o przyjęcie do Szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy w roku kalendarzowym kończą co najmniej 5 lat i nie więcej niż 16 lat. W przypadku dziecka, które w roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat, do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 

2) do wszystkich wniosków należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

 

3) badania przydatności kandydatów odbędą się 29 maja 2015 roku w siedzibie Szkoły w godzinach: 15.30 – 19.30.  Lista kandydatów z dokładną godziną badania będzie w tym dniu do wglądu w siedzibie Szkoły i na stronie internetowej (www.psm.uznam.net.pl). W przypadku dużej  liczby kandydatów zostanie wyznaczony dodatkowy termin badania;

 

4) badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumencie;

 

5) w dniach 27 i 28 maja odbędą się bezpłatne kursy przygotowawcze dla kandydatów. W tych dniach kursy odbędą się w 2 grupach o godz.:  16.30 – 17.15 oraz  17.15 – 18.00;

 

6) w przypadku absolwentów ubiegających się o ponowne przyjęcie do Szkoły, badanie przydatności jest takie samo, jak dla innych kandydatów.  W przypadku uzyskania równorzędnych wyników badania przez absolwenta i kandydata ubiegającego się o przyjęcie po raz pierwszy, pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły ma kandydat.

 

7) w dniu 20 maja 2015 roku o godz. 17.00 odbędą się w Szkole „Drzwi otwarte”, na które zapraszamy wszystkich kandydatów i Rodziców.

 

Dodatkowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w sekretariacie Szkoły lub pod numerem telefonu 91 321 34 62.