Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu jest szkołą publiczną.

Organem prowadzącym  jest Minister Kultury  i Dziedzictwa Narodowego RP, a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Centrum Edukacji  Artystycznej z siedzibą w Warszawie.

W Polsce funkcjonują 302  podobne szkoły, a  w naszym województwie  15.

Kształcenie w szkole odbywa się na dwóch poziomach:
- w cyklu 6 - letnim (dla dzieci w wieku 5 - 10 lat) oraz
- w cyklu 4 - letnim (dla młodzieży w wieku 8 - 16 lat).

PSM I stopnia jest szkołą umuzykalniającą, rozwijającą zdolności i zainteresowania muzyczne uczniów i przygotowującą ich do świadomego uczestniczenia w życiu muzycznym. Nie daje żadnych uprawnień zawodowych. Jej absolwenci, po zdaniu egzaminów wstępnych,  mogą kontynuować naukę w szkołach II stopnia, które są szkołami zawodowymi.
Najbliższe szkoły muzyczne II stopnia znajdują się w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Koszalinie, Szczecinku.

Zajęcia w szkole odbywają się w trybie popołudniowym do godz. 20.00, od poniedziałku do piątku  (w zależności od rozkładu zajęć 2, 3, 4 lub 5 razy w tygodniu).

Kształcenie jest nieodpłatne  (rodzice wspomagają fundusz Rady Rodziców).

Proces nauki w szkole jest oparty na podstawach programowych opracowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Głównym przedmiotem nauczania w szkole muzycznej jest nauka gry na instrumencie.  Jest to podstawowy element wykształcenia muzycznego pozwalający na określenie przydatności absolwenta do dalszego kształcenia na wyższych szczeblach. Nauka gry na instrumencie przygotowuje także do muzykowania zespołowego i czynnego uczestnictwa w życiu muzycznym. Ponadto uczniowie przygotowywani są do: koncertów, popisów, przesłuchań, egzaminów oraz przeglądów przedmiotowych, szkolnych, regionalnych i ogólnopolskich.

Zajęcia nauki gry na różnych instrumentach – akordeonie, flecie, fortepianie, gitarze, klarnecie, saksofonie i skrzypcach  odbywają się dwa razy w tygodniu i są indywidualne, czyli w układzie jeden uczeń – jeden nauczyciel.  Wysoki poziom kształcenia potwierdzają sukcesy uczniów na konkursach i przesłuchaniach.

W formie zajęć grupowych (grupy do 16 uczniów) prowadzone są zajęcia z kształcenia słuchu ( 2 razy w tygodniu), rytmiki i audycji muzycznych (raz w tygodniu).

Oprócz zajęć indywidualnych i ogólnomuzycznych uczniowie naszej szkoły mają możliwość wspólnego muzykowania w ramach chórów dziecięcych oraz  zespołów  kameralnych.
Szkoła daje wiele koncertów dla mieszkańców i  gości Świnoujścia. Oprawa muzyczna miejskich  i środowiskowych  świąt  jest często dziełem uczniów  PSM.

Nie do przecenienia jest edukacyjna i propagatorska rola koncertów dla  dzieci ze szkół ogólnokształcących i przedszkoli organizowanych od lat przez uczniów i pedagogów PSM.

W szkole funkcjonuje wypożyczalnia instrumentów muzycznych.  Jest również możliwość wypożyczenia pomocy szkolnych (podręczniki, nuty) w bibliotece szkolnej .

 

 

_

 

SZANOWNI  RODZICEUPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE DYREKTOR


PSM I STOPNIA W ŚWINOUJŚCIU PRZYJMUJE


INTERESANTÓW W TERMINACH:


PONIEDZIAŁEK  godz. 11.00 – 12.00


PIĄTEK  godz. 16.00 – 16.45.


_

 

 

SZANOWNI  UCZNIOWIE  I  RODZICE


uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym


2014/2015

 

dniami dodatkowo wolnymi od zajęć

 

dydaktyczno – wychowawczych będą:

 

 

02 stycznia 2015 (pt), 09 stycznia 2015 (pt),


02 czerwca 2015 (wt), 19 czerwca 2015 (wt).


Zimowa przerwa świąteczna: 22 – 31 grudnia 2014 r.

 

Ferie zimowe: 19 stycznia – 1 lutego 2015 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna: 2 – 7 kwietnia 2015 r.

 

 

WAKACJE od 27 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.


 

_


 

                                    Szanowni Uczniowie oraz Rodzice

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach: 24 – 31.10.2014 r.

 

                         Pani Anna Kask jest nieobecna (zwolnienie lekarskie).

                          W związku z tym zapewnione zostało zastępstwo,

                  zaś zajęcia fortepianu i fortepianu dodatkowego odbywają się

                                              wg poniższego planu.

 

Zajęcia akompaniamentu zostają odwołane

 

 

PAULA PONICHTERA (zastępstwo za Annę K. KASK) – plan zajęć od dnia 10.10.2014 r.

 

Fortepian, fortepian dodatkowy

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Czwartek

Piątek

 

 

 

 

 

 

 

8.00-8.45

PRZYBYLSKA

Marta

13.00-13.30

ZDYBEL

Piotr

 

 

 

 

8.45-9.30

GAWROŃSKI

Adam

13.30-14.00

J

 

 

 

 

 

J

 

14.00-14.30

Gołdasiewicz

Martyna

 

 

 

 

12.45-13.15

ZDYBEL

Piotr

14.45-15.30

PRZYBYLSKA

Marta

 

 

 

 

 

J

15.30-16.00

J

 

 

 

 

13.45-14.30

PRZYBYLSKA

Małgorzata

16.00-16.45

DZIEDZIC

Klara

 

 

 

 

14.45-15.30

SZCZUCHNIAK

Amelia

16.45-17.30

GAWROŃSKI

Adam

 

 

 

 

15.30-16.15

SKALSKI

Michał

17.30-18.15

SZCZUCHNIAK

Amelia

 

 

 

 

16.15-17.00

DZIEDZIC

Klara

18.15-19.00

SKALSKI

Michał

 

 

 

 

17.00-17.30

Czarnowska

Oliwia

19.00-19.45

PRZYBYLSKA

Małgorzata

 

 

 

 

17.30-18.00

Marcinkowska

Weronika

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

7,33

 

 

 

 

 

 

8

 

                                                                            

_


 

Szanowni Rodzice oraz Uczniowie

 

Uprzejmie informujemy, że

w dniach 28.10.2014r. do 31.10.2014r.

 

odwołane są zajęcia


z Panią Heleną Rzepecką


_


 

Szanowni Rodzice i Uczniowie

 

Uprzejmie informujemy,

że w dniach

29.10.2014r. do 31.10.2014

 

odwołuje się zajęcia


z Panią Iryną Nikoriuk