Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu


 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu jest szkołą publiczną.

Organem prowadzącym  jest Minister Kultury  i Dziedzictwa Narodowego RP, a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Centrum Edukacji  Artystycznej z siedzibą w Warszawie.

W Polsce funkcjonują 302  podobne szkoły, a  w naszym województwie  15.

Kształcenie w szkole odbywa się na dwóch poziomach:
- w cyklu 6 - letnim (dla dzieci w wieku 5 - 10 lat) oraz
- w cyklu 4 - letnim (dla młodzieży w wieku 8 - 16 lat).

PSM I stopnia jest szkołą umuzykalniającą, rozwijającą zdolności i zainteresowania muzyczne uczniów i przygotowującą ich do świadomego uczestniczenia w życiu muzycznym. Nie daje żadnych uprawnień zawodowych. Jej absolwenci, po zdaniu egzaminów wstępnych,  mogą kontynuować naukę w szkołach II stopnia, które są szkołami zawodowymi.
Najbliższe szkoły muzyczne II stopnia znajdują się w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Koszalinie, Szczecinku.

Zajęcia w szkole odbywają się w trybie popołudniowym do godz. 20.00, od poniedziałku do piątku  (w zależności od rozkładu zajęć 2, 3, 4 lub 5 razy w tygodniu).

Kształcenie jest nieodpłatne  (rodzice wspomagają fundusz Rady Rodziców).

Proces nauki w szkole jest oparty na podstawach programowych opracowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Głównym przedmiotem nauczania w szkole muzycznej jest nauka gry na instrumencie.  Jest to podstawowy element wykształcenia muzycznego pozwalający na określenie przydatności absolwenta do dalszego kształcenia na wyższych szczeblach. Nauka gry na instrumencie przygotowuje także do muzykowania zespołowego i czynnego uczestnictwa w życiu muzycznym. Ponadto uczniowie przygotowywani są do: koncertów, popisów, przesłuchań, egzaminów oraz przeglądów przedmiotowych, szkolnych, regionalnych i ogólnopolskich.

Zajęcia nauki gry na różnych instrumentach – akordeonie, flecie, fortepianie, gitarze, klarnecie, saksofonie i skrzypcach  odbywają się dwa razy w tygodniu i są indywidualne, czyli w układzie jeden uczeń – jeden nauczyciel.  Wysoki poziom kształcenia potwierdzają sukcesy uczniów na konkursach i przesłuchaniach.

W formie zajęć grupowych (grupy do 16 uczniów) prowadzone są zajęcia z kształcenia słuchu ( 2 razy w tygodniu), rytmiki i audycji muzycznych (raz w tygodniu).

Oprócz zajęć indywidualnych i ogólnomuzycznych uczniowie naszej szkoły mają możliwość wspólnego muzykowania w ramach chórów dziecięcych oraz  zespołów  kameralnych.
Szkoła daje wiele koncertów dla mieszkańców i  gości Świnoujścia. Oprawa muzyczna miejskich  i środowiskowych  świąt  jest często dziełem uczniów  PSM.

Nie do przecenienia jest edukacyjna i propagatorska rola koncertów dla  dzieci ze szkół ogólnokształcących i przedszkoli organizowanych od lat przez uczniów i pedagogów PSM.

W szkole funkcjonuje wypożyczalnia instrumentów muzycznych.  Jest również możliwość wypożyczenia pomocy szkolnych (podręczniki, nuty) w bibliotece szkolnej .

 

 

 

Instrumenty muzyczne

na potrzeby szkoły
 

Dofinansowano ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego”.


Zakup instrumentów i modernizacja wyposażenia PSM I st. w Świnoujściu

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE

I UCZNIOWIE klasy II/6 i II/4


Uprzejmie informujemy, że w ramach przedmiotu zajęcia indywidualne  wszyscy uczniowie  (z wyjątkiem uczniów klasy fortepianu), przez pierwszy rok nauki będą realizować fortepian dodatkowy. W drugim roku nauki uczniowie będą mogli wybrać zajęcia z oferty zajęć indywidualnych.


Klasa II cyklu sześcioletniego:


rok szkolny 2017/2018 – fortepian dodatkowy;

rok szkolny 2018/2019 – zajęcia do wyboru

z oferty Szkoły.

 

Klasa II cyklu czteroletniego:

 

rok szkolny 2016/2017 - fortepian dodatkowy;

rok szkolny 2017/2018 - zajęcia do wyboru

z oferty Szkoły.

Oferta zajęć indywidualnych

w PSM I stopnia w Świnoujściu

 

Fortepian dodatkowy – opanowanie  umiejętności czytania zapisu nutowego i  podstaw gry na fortepianie.

Czytanie nut głosem – opanowanie umiejętności  śpiewania a vista nazwami solmizacyjnymi i literowymi ćwiczeń solfeżowych, piosenek, kanonów.

Podstawy akompaniamentu – opanowanie podstawowych umiejętności w zakresie tworzenia akompaniamentu do prostych melodii i piosenek na fortepianie.

Instrument dodatkowy – opanowanie podstawowej umiejętności i techniki gry na wybranym instrumencie (akordeon, flet, gitara, klarnet, saksofon, skrzypce, perkusja).

 

Rodzice uczniów składają wnioski o zakwalifikowanie uczniów na poszczególne zajęcia do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie zajęć.

Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu uczniów na poszczególne zajęcia do  dnia 31 maja roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie zajęć, uwzględniając indywidualne zainteresowania uczniów, ich umiejętności oraz możliwości etatowo – finansowe Szkoły.